dr Mirosława Leopold

Psycholog rozwojowy i coach. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych Coaching na Uniwersytecie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Przez kilkanaście lat pracownik naukowo- dydaktyczny w Instytucie Psychologii UAM. Obecnie wykładowca na USWPS na studiach stacjonarnych  i niestacjonarnych „Psychologia” oraz podyplomowych „Coaching z elementami psychologii” w Poznaniu, Sopocie i Wrocławiu. Prowadzi warsztaty z praktyki coachingowej i zajęcia z przedmiotów psychologicznych.

Pracując jako coach wspiera klientów we wprowadzaniu zmian zarówno w pracy zawodowej jak i życiu osobistym, w rozwoju kompetencji i zwiększaniu efektywności działań. Pracuje w obszarach: rozwój kompetencji menadżerskich, rozwój kompetencji miękkich, balans między życiem osobistym i zawodowym, poprawa relacji, samorozwój. W swojej pracy łączy teoretyczne podejście oparte na psychologii poznawczej, rozwojowej i pracy z doświadczeniem praktycznym. Była zaangażowana w projekt HugeThing jako mentor- coach oraz prowadziła procesy coachingowe dla uczestników Studiów Podyplomowych „Innowacyjne zarządzanie firmami rodzinnymi” na USWPS. Od 2000 roku prowadzi szkolenia z zakresu kompetencji miękkich dla firm a od 2012 także warsztaty rozwojowe.

Jest opiekunem merytorycznym serwisu społecznościowego Coachingroom.pl. Jest autorką kilku artykułów naukowych, np.: Leopold, M. (2008). Kompetencja emocjonalna a wybrane wymiary osobowości, Leopold, M. (2001). Kwestionariusz KE do pomiaru kompetencji emocjonalnej – treść i wstępna charakterystyka psychometryczna oraz artykułów popularno- naukowych o tematyce rozwojowej dla czasopisma branżowego.

Wypalenie zawodowe - przyczyny, objawy i zapobieganieplTestWarez 2017
Prelegent: dr Mirosława Leopold „Wypalenie zawodowe” psychologowie definiują jako stan fizycznego, emocjonalnego i psychicznego wyczerpania, spowodowany przez długotrwałe zaangażowanie w sytuacje, które są obciążające pod względem emocjonalnym (Pines, Aronson, 1988). Zjawisko „wypalenia zawodowego” pojawiło się na gruncie psychologii w stosunku do określonej grupy zawodów- osób zawodowo udzielających pomocy, jak, np.: lekarze, pielęgniarki, psychologowie, handlowcy, nauczyciele.…więcej

Tagged under:

Program konferencji

TwitterFacebookLinkedInGoogle+