Wypalenie zawodowe – przyczyny, objawy i zapobieganie

Prelegent: dr Mirosława Leopold
„Wypalenie zawodowe” psychologowie definiują jako stan fizycznego, emocjonalnego i psychicznego wyczerpania, spowodowany przez długotrwałe zaangażowanie w sytuacje, które są obciążające pod względem emocjonalnym (Pines, Aronson, 1988). Zjawisko „wypalenia zawodowego” pojawiło się na gruncie psychologii w stosunku do określonej grupy zawodów- osób zawodowo udzielających pomocy, jak, np.: lekarze, pielęgniarki, psychologowie, handlowcy, nauczyciele. Potwierdza to Maslach (1982), która uważa, że  wypalenie pojawia się u osób pracujących z innymi ludźmi w pewien określony sposób. Spotkanie rozpoczniemy od przedyskutowania: z czym wiąże się wykonywanie tej pracy, że naraża pracowników na „wypalenie”? Czy zatem uprawnionym jest rozszerzanie tego zjawiska na inne zawody? Jeżeli tak, to jakie zawody są najbardziej narażone na „wypalenie”? A może zasadnym jest postawienie pytania: jakie osoby dotyka „wypalenie”, w jakim wieku, o jakich cechach, jakiej płci, jakiego szczebla? W dalszej kolejności omówimy czynniki, które odpowiedzialne są za syndrom „wypalenia”. Czy związane są z samym środowiskiem pracy, cechami osobowościowymi, określonym stosunkiem do pracy, a może są wynikiem działania wielu czynników, ich określonego układu? Wiedząc, jakie są symptomy tego zjawiska, jaki jest mechanizm jego powstawania oraz mając świadomość przebiegu, zastanowimy się nad tym, jak rozpoznać pierwsze objawy „wypalenia” u siebie i innych. Choć trudno jest określić dokładny początek tego procesu, gdyż zaczyna się powoli i prawie niezauważalnie, a potem nagle ujawnia i to z dużą siłą, poznamy, tzw. sygnały ostrzegawcze wskazujące na zjawisko „wypalenia”. Nasze rozważania teoretyczne oprzemy na najbardziej cenionych na gruncie psychologii koncepcjach „wypalenia” wraz z odniesieniami do prowadzonych w tym obszarze badań empirycznych. Porozmawiamy o skutkach „wypalenia” odczuwalnych zarówno na poziomie organizacji, współpracowników, klientów, relacji osobistych jak i funkcjonowania osoby bezpośrednio dotkniętej tym zjawiskiem. Podczas spotkania nie zabraknie miejsca na osobiste refleksje i ćwiczenia ukierunkowujące na prowadzenie działań profilaktycznych. Zastanowimy się, co może stanowić źródło stresu, przeciążenia w obecnym środowisku pracy. Porozmawiamy o indywidualnym stylu życia, który może przyczyniać się do rozwoju bądź uniknięcia syndromu „wypalenia”. Zastanowimy się nad własnym dopasowaniem do obecnego środowiska pracy, współpracowników. Będzie także miejsce na przyjrzenie się swoim wartościom, które cenimy i temu, w jakim stopniu są one realizowane w organizacji, w której pracujemy. Spotkanie ma nas również uwrażliwić na rozpoznawanie symptomów „wypalenia” u osób, z którymi współpracujemy, gdyż radzenie sobie z „wypaleniem” w momencie, kiedy jego skutki są widoczne i nasilone jest znacznie trudniejsze niż zapobieganie im.


Tagged under:

Program konferencji

TwitterFacebookLinkedInGoogle+