BDD jako podstawa komunikacji


Prelegent: Kasjan Kotynia

Prelegent: Robert Nyga

Podsumowanie badania „Doomed from the Start?” przeprowadzonego przez Geneca w 2011 informuje, że tylko w co trzecim projekcie strona biznesowa sprawdza, czy wymagania zostały poprawnie zinterpretowane, a znaczna część osób po stronie technicznej jest niezadowolona z jakości dostarczanej specyfikacji. Generuje to ryzyko opracowania nieodpowiedniego rozwiązania, co często kończy się fiaskiem projektu. BDD pozwala to ryzyko zminimalizować poprzez wymaganie wypracowania wspólnego języka pomiędzy biznesem, a teamem deweloperskim. Samo utworzenie takiego języka wymaga jednak dużego nakładu pracy.

W trakcie warsztatów prowadzący przeprowadzą uczestników przez pełny proces BDD, w którym będą mogli dowiedzieć się, na co należy zwrócić uwagę przy wprowadzaniu BDD do projektu. Przedyskutowana zostanie kwestia tego, czego można wymagać od klienta, a czego się wymaga od teamu deweloperskiego oraz jakie warunki muszą zostać spełnione, aby proces BDD miał sens.

Warsztat będzie przeprowadzany bez wykorzystania komputerów. Przed warsztatami proszę zastanowić się czym jest BDD, w jaki sposób jest aktualnie implementowany w Waszym środowisku oraz kto jest jego beneficjentem.

Tagged under:

Program konferencji

TwitterFacebookLinkedInGoogle+