Framework testowy aplikacji mobilnej dla systemu iOS – czy warto było zbudować własny framework?

Prelegent: Mateusz Nicpoń
Moje wystąpienie będzie studium przypadku. Opowiem w nim o wyzwaniu w projekcie, przed jakim stanęliśmy razem z zespołem. Problem był dość duży – w projekcie nie było automatycznych testów funkcjonalnych, a aplikacja mobilna ciągle rosła i przybywało nowych funkcjonalności. Dodatkowo klient nalegał na częstsze dostarczenia kolejnych wersji. Postaram się nakreślić architekturę aplikacji oraz wymagania, jakie postawione zostały przed frameworkiem do testów automatycznych. Opowiem o powodach stojących za podjętą decyzją o nieskorzystaniu z istniejących narzędzi/frameworków (np. Appium, Calabash) oraz o dokonanym wyborze – narzędziu XCUITest od Apple. W kolejnej części pokażę problemy, jakie napotkaliśmy implementując własny framework oparty o XCUITest – te dotyczące samego narzędzia, ale także i egzekucji testów oraz raportowania. Wskażę na jakich etapach prac na nie natrafiliśmy oraz czy (i jak) je rozwiązaliśmy. Na końcu przedstawię aktualny status – gdzie jesteśmy prawie 2 lata później. W podsumowaniu chciałbym wspomnieć o tym, co zadziałało w naszym podejściu, jakie decyzje były dobre, z czego – jako zespół – jesteśmy szczególnie dumni, co moglibyśmy polecić innym oraz co zostało jeszcze do zrobienia.


Tagged under:

Program konferencji

TwitterFacebookLinkedInGoogle+