DevOps w organizacji

Prelegent: Tomasz Pająk

William Edwards Demming powiedział, że za problemy z jakością i efektywnością w 95% odpowiada system (organizacja pracy), a dopiero w pozostałej części człowiek. Z tego powodu na szkoleniu przyjrzymy się, jak kształtować organizację, by zespoły były w stanie tworzyć produkty wysokiej jakości i jednocześnie dostarczać je na środowisko produkcyjne szybko i często.
Podczas szkolenia jego uczestnicy zapoznają się z podstawowymi ideami i praktykami powszechnie utożsamianymi z DevOps. Są one charakterystyczne dla organizacji o wysokiej przepustowości (tzw. high-performing organizations), które wdrażają zmiany na środowisko produkcyjne kilka razy dziennie przy jednoczesnym zachowaniu jego stabilności.
Na szkoleniu nie będą szczegółowo omawiane konkretne technologie (np. Docker, Puppet, Jenkins itd.) ze względu na fakt, że każda firma jest szczególna i posiada unikalny stos technologiczny. Jednak dzięki zdobytej wiedzy uczestnik będzie w stanie uargumentować wybór danej technologii w kontekście swojej organizacji.
Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które posiadają realny wpływ na proces dostarczania wartości na środowisko produkcyjne. Do tych osób należą m.in. menedżerowie działów odpowiedzialnych za produkcję oprogramowania, testy, bezpieczeństwo, wdrożenie i utrzymanie, liderzy w tych zespołach, architekci, Scrum Masterzy, Product Ownerzy, Project Managerowie itd. (w zależności od kształtu organizacji).

forma szkolenia: 60% wykład, 20% warsztat, 20% dyskusje/case study

 1. Dlaczego DevOps?
 2. Objawy problemów adresowane przez DevOps
 3. Lean Manufacturing w fabryce i w IT
 4. Koncepcje
  1. przepływ (flow)
   1. wizualizacja pracy
   2. ograniczanie pracy w trakcie (WIP limit)
   3. zmniejszanie rozmiaru jednostek pracy (batch size)
   4. ograniczanie liczby przekazywań pracy (hand-offs)
   5. identyfikacja ograniczeń (constraints)
   6. usuwanie marnotrawstwa (waste)
  2. pętle zwrotne (feedback)
   1. systemy złożone
   2. identyfikacja problemów od razu, gdy się pojawią
   3. przesuwanie jakości bliżej źródła
   4. optymalizacja “w dół” strumienia
  3. kultura organizacyjna
   1. model kultury wg Westruma
 5. Praktyki
  1. przepływ (flow)
   1. deployment pipeline
    1. Infrastructure as Code
    2. immutable infrastructure
   2. testy automatyczne
   3. continuous integration
   4. continuous delivery
   5. deployment a release
    1. blue-green release
    2. canary release
    3. feature toggle
    4. dark launch
   6. architektura aplikacji wspierająca release’y małego ryzyka
  2. pętle zwrotne (feedback)
   1. telemetria
    1. scentralizowana infrastruktura do monitoringu
    2. upublicznienie monitoringu
   2. analiza telemetrii
    1. wykrywanie anomalii
   3. telemetria w służbie deploymentu
   4. zespół programistyczny wędrujący “w dół” strumienia
   5. code review
    1. złe praktyki
    2. dobre praktyki
  3. kultura organizacyjna
   1. autopsje bez obwiniania (blameless post-mortems)
   2. wstrzykiwanie błędów celowo, by wzmocnić proces nauki
   3. architektura organizacji wspierającej DevOps
    1. prawo Conway’a
    2. archetypy organizacji (zorientowane funkcyjnie lub rynkowo, macierzowe)
 6. Value Stream Map
  1. teoria
  2. przykłady transformacji w oparciu o mapę strumienia wartości

Tagged under:

Program konferencji

TwitterFacebookLinkedInGoogle+