Zapomnij o jakości, skup się na szybkości

Prelegent: Bartosz Szulc

Już sam tytuł ma wydźwięk mocno kontrowersyjny. Jak to zapomnieć o jakości, zwłaszcza na konferencji poświęconej zapewnianiu jakości i testowaniu?
Nie ukrywam, że moim celem jest wywołanie kontrowersji. Chciałbym rozpocząć dyskusję o znajdowaniu balansu pomiędzy prewencją, testowaniem a głodem podjęcia ryzyka przy wypuszczaniu niepewnych zmian w świecie ciągłego dostarczania, wdrażania.
Popularne wśród testerów są dzisiaj dwa tematy. Shift Left, czyli zwrócenie swojej uwagi na jak najwcześniejsze etapy wytwarzania oprogramowania w celu eliminacji problemów przed ich wystąpieniem, oraz DevOps, czyli przygotowanie podłoża pod wdrażanie niepewnych zmian w sposób jak najbardziej ograniczający ryzyko idące za zmianą i redukujące czas reakcji w przypadku problemu.
Gdzie przy Shift Left a DevOps znajdujemy czas na testowanie? Czy w ogóle potrzebujemy testowania? W jaki sposób i na podstawie jakich przesłanek podjąć decyzję o inwestycji w prewencje, zamiast w odpowiedni monitoring na produkcji?
Podzielę się z wami moimi doświadczeniami oraz konkretnymi technikami, które stosujemy zamiennie z testowaniem, przy pracy z produktem ciągle wdrażanym. Pokażę, jak Shift Left i DevOps wpłynęły na sposób mojej pracy. Naszkicuję problemy stawiane testerom w dzisiejszych realiach, kiedy to stawiamy się na szybkość, a każda mała zmiana potencjalnie ingerująca w pracę programistów musi zostać poprzedzona konkretną analizą strat i korzyści.
Pokażę, że koniec końców osobie dbającej o jakość powinno również zależeć na prędkości. Szybki zespół to zespół dostarczający wysokiej jakości oprogramowanie. Zespół, który nie traci czasu na rozwiązywanie problemów, których nie tworzy.


Tagged under:

Program konferencji

TwitterFacebookLinkedInGoogle+