Pomiędzy wizją a realizacją, czyli jak znaleźć błędy przed implementacją


Prelegent: Bartosz Szulc

Prelegent: Marek Piwnicki
Czy chciałbyś się dowiedzieć, jak wygląda praca inżyniera jakości w firmie Atlassian? W jaki sposób udaje nam się znaleźć większość błędów na wczesnym etapie? Jak pomagają nam w tym karty?
Przewidywanie problemów i ich adresowanie jeszcze przed pojawieniem się pierwszej linii kodu to jeden z naszych kluczowych obowiązków. Pomaga nam w tym Feature Kickoff. Jest to ćwiczenie pozwalające zrozumieć głębię problemu oraz kryjące się w nim ryzyka. Uświadamia błędy poznawcze, niejasności i niewiadome, które podczas implementacji przeradzają się w defekty.
Zagramy w grę. Posiłkując się specjalnie stworzoną talią kart, przejdziesz przez trzy techniki pozwalające sformułować i zadać TE właściwe pytania. Interogatywy, dekompozycja i heurystyki pomogą Ci dogłębnie przeanalizować przyszłą funkcjonalność. Spojrzysz na nią z różnych perspektyw oraz na różnych płaszczyznach.

Tagged under:

Program konferencji

TwitterFacebookLinkedInGoogle+