Architektura frameworka testowego

Prelegent: Tomasz Konieczny

Architektura frameworka testowego ukierunkowanego głównie na funkcjonalne testy regresji aplikacji webowych. Całość projektowana pod kątem prostoty użycia oraz szybkości tworzenia nowych scenariuszy testowych. Nie zapomniano jednak o szybkości działania, czy przydatności nie tylko z punktu widzenia QA ale również developerów czy „biznesu”.

Na początku przedstawienie głównych założeń oraz celów, które miały być osiągnięte. Następnie przedstawienie struktury katalogów oraz opisanie ważniejszych plików, omówienie configów w celu wysokopoziomowego pokazania możliwości. Następnie „metody”, jakie framework udostępnia.

Omówione będą tematy uznawane za problematyczne – waity, identyfikacja elementów, validatory, obsługa danych testowych, zrównoleglenie wykonywania testów czy uzyskanie czystego stanu przeglądarki.

Zostaną również opisane raporty, które powinny być przydatne nie tylko dla QA, ale też dla „biznesu”. Omówione będą logi, które powinny umożliwiać developerom identyfikację czy odtworzenie ewentualnych błędów – od wysokopoziomowych, jak Gherkin czy screenshoty, aż do bardziej niskopoziomowych, jak Browser console log, Driver log czy HTTP Archive (HAR).

Poszczególne zagadnienia zostaną przedstawione na przykładzie frameworka dostępnego jako open-source, jednak same założenia nie są specyficzne dla tego konkretnego przykładu, a dosyć uniwersalne.

Od strony technologii: JavaScript (Node), WebDriverJS, Cucumber-js, BrowserMob Proxy, NPM, GNU Make, Xvfb, Docker, Linux.


Tagged under:

Program konferencji

TwitterFacebookLinkedInGoogle+