„Przypadek Testowy” a „Kliencki Przypadek Użycia”

fotka-remakePrelegent: Piotr Wójtowicz
Przy rosnącym skomplikowaniu aplikacji ilość testów „niezbędnych” do wykonania może zwiększać się w wykładniczym tempie. Jak nad tym zapanować, czy w ogóle jest to możliwe? Czy można zachować dobre pokrycie testowe zmniejszając ilość testów? Jak nie zgubić celu testowanej funkcjonalności czy nawet całej aplikacji?
Na bazie swoich doświadczeń chciałbym przedstawić odpowiedzi na te pytania oraz pokazać drogę jaką przeszły nasze testy od szczegółowych „Przypadków Testowych” do testów opierających się na „Klienckich Przypadkach Użycia” („Customer Use Case”).

Wystąpienie będzie miało na celu przedstawienie koncepcji optymalizacji testów bazującej na „Klienckich Przypadkach Użycia”, gdzie „Kliencki Przypadek Użycia” rozumiany jest jako informacja na temat wykorzystania danej funkcjonalności bądź aplikacji przez końcowego odbiorcę. Zaprezentowane zostaną korzyści z położenia nacisku na testowanie kluczowych elementów z punktu widzenia klienta. Słuchacze zapoznają się z przykładami zoptymalizowanych i niezoptymalizowanych testów. Scharakteryzowane zostaną wady i zalety takiego podejścia.


Tagged under:

Program konferencji

TwitterFacebookLinkedInGoogle+