Jarosław Hryszko

Kierownik projektów badawczych z obszaru zapewnienia jakości w tworzeniu oprogramowania. Praktyk, którego zainteresowania naukowe skupiają się wokół problemów związanych z jakością kodu i sposobów ich eliminacji. Ekspert fundacji Po.Int.
Od 2012 roku jako członek zespołu badawczego Politechniki Wrocławskiej prowadzi badania nad stosowaniem mechanizmów sztucznej inteligencji w celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości systemów informatycznych.
Autor i współautor szeregu książek, publikacji oraz wystąpień dotyczących kwestii bezpieczeństwa informatycznego, sztucznej inteligencji i zapewnienia jakości w informatyce.

Gdzie są gadające komputery? Czyli o krętych ścieżkach innowacji w ITplTestWarez 2017
Kierownik projektów badawczych z obszaru zapewnienia jakości w tworzeniu oprogramowania. Praktyk, którego zainteresowania naukowe skupiają się wokół problemów związanych z jakością kodu i sposobów ich eliminacji. Ekspert fundacji Po.Int. Od 2012 roku jako członek zespołu badawczego Politechniki Wrocławskiej prowadzi badania nad stosowaniem mechanizmów sztucznej inteligencji w celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości systemów informatycznych. Autor i…więcej

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w przewidywaniu obszarów błędogennychplTestWarez 2016
Kierownik projektów badawczych z obszaru zapewnienia jakości w tworzeniu oprogramowania. Praktyk, którego zainteresowania naukowe skupiają się wokół problemów związanych z jakością kodu i sposobów ich eliminacji. Ekspert fundacji Po.Int. Od 2012 roku jako członek zespołu badawczego Politechniki Wrocławskiej prowadzi badania nad stosowaniem mechanizmów sztucznej inteligencji w celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości systemów informatycznych. Autor i…więcej
Im wcześniej, tym lepiej – jak uczenie maszynowe i dobre praktyki tworzenia kodu wpływają na jakość. Studium przypadkuplTestWarez 2015
Kierownik projektów badawczych z obszaru zapewnienia jakości w tworzeniu oprogramowania. Praktyk, którego zainteresowania naukowe skupiają się wokół problemów związanych z jakością kodu i sposobów ich eliminacji. Ekspert fundacji Po.Int. Od 2012 roku jako członek zespołu badawczego Politechniki Wrocławskiej prowadzi badania nad stosowaniem mechanizmów sztucznej inteligencji w celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości systemów informatycznych. Autor i…więcej
Tagged under:

Program konferencji

TwitterFacebookLinkedInGoogle+