Czy płacić za czas czy za efekt? Model współpracy pomiędzy dostawcą a klientem w kontekście automatyzacji testów

Problem możemy rozpatrywać z dwóch różnych perspektyw:
Z perspektywy organizacji, która używa rozwiązań informatycznych i potrzebuje je testować – ale tworzenie ich oraz testowanie nie jest jej głównym biznesem. W związku z tym korzysta z usług organizacji się tym zajmującej.
Z perspektywy organizacji świadczącej usługi informatyczne, w tym testowania oprogramowania.

Możemy sobie wyobrazić wiele modeli współpracy między takimi organizacjami:
wynajęcie poszczególnych osób z wymaganymi kompetencjami (body leasing),
wynajęcie całego zespołu za stałą opłatą,
zamówienie całościowej usługi płatnej za wykonanie konkretnych zdefiniowanych zadań,
bądź jeszcze jakiś inny model.

Każdy z powyższych modeli dostarcza korzyści ale są z nim również związane wyzwania dla obu stron.
Podczas naszej sesji chcielibyśmy przedyskutować korzyści i potencjalne problemy przy współpracy w różnych podejściach. Dodatkowo chcemy przedyskutować możliwe modele finansowania poszczególnych modeli w odniesieniu do automatyzacji testów.
Mamy nadzieję na ciekawą i owocną wymianę poglądów.

Tagged under:

Program konferencji

TwitterFacebookLinkedInGoogle+