Zarządzanie jakością w sercu zespołu i każdego w zespole – case study

Prelegent: Michał Kujałowicz
Zarządzaniu jakością w organizacji przyświecają takie główne zasady jak: orientacja na klienta, zaangażowanie ludzi, ciągłą poprawa, decyzje oparte o dane itd. W moim przekonaniu aby uzyskać jakość wszystkie one muszą dotyczyć organizacji, czy projektu, ale także każdego indywidualnego członka zespołu. W prezentacji opowiem o projekcie, który miałem przyjemność współprowadzić, a którego celem było zwiększenie umiejętności i świadomości pro-jakościowych każdego w zespole produktowym. Jak spowodować aby zespół miał większą empatię i zaangażowanie w problemy klienckie? Co to jest ‘myślenie produktowe’ i jak je wypracować u programistów i QA? Jak wbudować dbałość o zbieranie danych i opieranie się o nie w codzienne praktyki zespołów? Na te jak i inne pytania opowiem w trakcie prezentacji bazując na doświadczeniach z przeprowadzonego projektu. Na koniec podzielę się również wskazówkami i wnioskami jak taki projekt prowadzić w organizacji.


Tagged under:

Program konferencji

TwitterFacebookLinkedInGoogle+