Tomasz Osojca

Doświadczony konsultant i trener z zakresu inżynierii testów oraz jakości systemów i procesów. Traktuje „Informatykę” jako „Naukę o Informacji” a nie „naukę o komputerach”. Podkreśla, że:
„W projektach IT najważniejsze jest zrozumienie źródeł oraz sposobów przetwarzania informacji w organizacji a dopiero w drugiej kolejności dostarczenie środków technicznych czyli, kodu źródłowego i serwerów. Innymi słowy, najważniejsza jest wartość użytkowa („Quality in Use” wg ISO/IEC 9126) zbudowana na poprawnej jakości zewnętrznej i wewnętrznej produktu zapewnianej przez jakość procesów wytwórczych.”
W trakcie kariery zawodowej uczestniczył w projektach w roli testera, test managera, automatyzera testów, specjalisty ds. zapewnienia jakości, konsultanta ds. jakości procesów. Zarządzał zespołem specjalistów z zakresu testów jako test manager, kierownik zespołu, dyrektor działu. Realizował projekty zarówno po stronie producenta oprogramowania jak i organizacji zamawiającego rozwiązanie. W projektach lokalnych, zespołach rozproszonych geograficznie oraz w projektach międzynarodowych (między innymi dla NATO).
Swoją pasję przekazywania wiedzy realizuje jako trener szkoleń za zakresu testowania i jakości (w tym ISTQB) oraz instruktor ratownictwa górskiego (GOPR).
Jego idée fixe to wykorzystanie technik sztucznej inteligencji w testach oraz inżynierii jakości systemów informatycznych.

Dlaczego (ciągle) jestem testeremplTestWarez 2017
Doświadczony konsultant i trener z zakresu inżynierii testów oraz jakości systemów i procesów. Traktuje „Informatykę” jako „Naukę o Informacji” a nie „naukę o komputerach”. Podkreśla, że: „W projektach IT najważniejsze jest zrozumienie źródeł oraz sposobów przetwarzania informacji w organizacji a dopiero w drugiej kolejności dostarczenie środków technicznych czyli, kodu źródłowego i serwerów. Innymi słowy, najważniejsza…więcej

Dlaczego jestem testeremplTestWarez 2017
Doświadczony konsultant i trener z zakresu inżynierii testów oraz jakości systemów i procesów. Traktuje „Informatykę” jako „Naukę o Informacji” a nie „naukę o komputerach”. Podkreśla, że: „W projektach IT najważniejsze jest zrozumienie źródeł oraz sposobów przetwarzania informacji w organizacji a dopiero w drugiej kolejności dostarczenie środków technicznych czyli, kodu źródłowego i serwerów. Innymi słowy, najważniejsza…więcej

Strategie testowe czyli jak wytłumaczyć Prezesowi za co płaci TesteromplTestWarez 2016
Doświadczony konsultant i trener z zakresu inżynierii testów oraz jakości systemów i procesów. Traktuje „Informatykę” jako „Naukę o Informacji” a nie „naukę o komputerach”. Podkreśla, że: „W projektach IT najważniejsze jest zrozumienie źródeł oraz sposobów przetwarzania informacji w organizacji a dopiero w drugiej kolejności dostarczenie środków technicznych czyli, kodu źródłowego i serwerów. Innymi słowy, najważniejsza…więcej

W co grają TesterzyplTestWarez 2015
Doświadczony konsultant i trener z zakresu inżynierii testów oraz jakości systemów i procesów. Traktuje „Informatykę” jako „Naukę o Informacji” a nie „naukę o komputerach”. Podkreśla, że: „W projektach IT najważniejsze jest zrozumienie źródeł oraz sposobów przetwarzania informacji w organizacji a dopiero w drugiej kolejności dostarczenie środków technicznych czyli, kodu źródłowego i serwerów. Innymi słowy, najważniejsza…więcej

Tagged under:

Program konferencji

TwitterFacebookLinkedInGoogle+