Tomasz Osojca

Doświadczony konsultant i trener z zakresu inżynierii testów oraz jakości systemów i procesów. Traktuje „Informatykę” jako „Naukę o Informacji” a nie „naukę o komputerach”. Podkreśla, że:
„W projektach IT najważniejsze jest zrozumienie źródeł oraz sposobów przetwarzania informacji w organizacji a dopiero w drugiej kolejności dostarczenie środków technicznych czyli, kodu źródłowego i serwerów. Innymi słowy, najważniejsza jest wartość użytkowa („Quality in Use” wg ISO/IEC 9126) zbudowana na poprawnej jakości zewnętrznej i wewnętrznej produktu zapewnianej przez jakość procesów wytwórczych.”
W trakcie kariery zawodowej uczestniczył w projektach w roli testera, test managera, automatyzera testów, specjalisty ds. zapewnienia jakości, konsultanta ds. jakości procesów. Zarządzał zespołem specjalistów z zakresu testów jako test manager, kierownik zespołu, dyrektor działu. Realizował projekty zarówno po stronie producenta oprogramowania jak i organizacji zamawiającego rozwiązanie. W projektach lokalnych, zespołach rozproszonych geograficznie oraz w projektach międzynarodowych (między innymi dla NATO).
Swoją pasję przekazywania wiedzy realizuje jako trener szkoleń za zakresu testowania i jakości (w tym ISTQB) oraz instruktor ratownictwa górskiego (GOPR).
Jego idée fixe to wykorzystanie technik sztucznej inteligencji w testach oraz inżynierii jakości systemów informatycznych.

Dlaczego (ciągle) jestem testeremplTestWarez 2017
Prelegent: Tomasz Osojca Simone Sink w swojej koncepcji złotego kręgu przekonuje, iż ważniejsze jest to, DLACZEGO coś robimy, a to JAK i CO jest wtórne. Poszukajmy odpowiedzi na pytanie, DLACZEGO jesteśmy testerami, a wtedy łatwo będzie stworzyć listę rzeczy, które możemy robić, kompetencji, które możemy zdobyć, ścieżek kariery, które możemy wybrać pozostając w zgodzie z…więcej

Dlaczego jestem testeremplTestWarez 2017
Prelegent: Tomasz Osojca Jako kontynuacja wykładu “Dlaczego (ciągle) jestem testerem” chciałbym zachęcić uczestników dyskusji do podzielenia się ich własnym DLACZEGO oraz podyskutować czy z tak zdefiniowanych motywacji wynika coś dla naszych pozycji w projektach/organizacjach, tego jak kształtujemy nasze kariery i jakich wyborów dokonujemywięcej

Strategie testowe czyli jak wytłumaczyć Prezesowi za co płaci TesteromplTestWarez 2016
Chciałbym przedstawić kilka strategii testowych, strategii w rozumieniu jak umiejscowić testowanie w procesie produkcji oprogramownia i hierarchi społecznej organizacji. Zwrócić uwagę na wady i zalety oraz pewne mity, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na pozycję testerów, ich ważność w zespole oraz zrozumienie osób zarządzających IT jaką wartość testerzy wnoszą do organizacji. Profil prelegentawięcej

W co grają TesterzyplTestWarez 2015
Prelekcja zainspirowana znaną książką psychologiczną Erica Berne „W co grają ludzie”. Na gruncie analizy transakcyjnej postaram się przedstawić typowe sytuacje i „gry” między testerami a pozostałymi członkami zespołów projektowych. Zrozumienie sytuacji „społecznych” zachodzących w zespole pozwala na ulepszenie kontaktów i podniesienie produktywności zespołu. slideshare: prezi: http://prezi.com/yq1h20rexu93/?utm_campaign=share&utm_medium=copywięcej

Tagged under:

Program konferencji

TwitterFacebookLinkedInGoogle+