Tomasz Olszewski

Test Manager z doświadczeniem technicznym we wszystkich fazach dostarczania projektu.
Skupiony na osiągnięciu zamierzonych celów. Motywujący i inspirujący zespół w każdej sytuacji, bez względu na napotkane problemy, w oparciu o uwydatnianie mocnych stron, wzajemny szacunek i osiąganie wyników. Świadomy siły pracy zespołowej i dobrych stosunków w pracy opartej na zaufaniu i zrozumieniu. Dążący do podnoszenia poprzeczki przez wzbudzanie poczucia wartości zespołu.
Szybko uczący się, otwarty na konstruktywną krytykę, chętny i zdolny do adaptacji. Nie boi się wyrażać własnej opinii pomimo nacisku środowiska.

Metryki, Raporty, KPI - ciemna strona informacjiplTestWarez 2017
Test Manager z doświadczeniem technicznym we wszystkich fazach dostarczania projektu. Skupiony na osiągnięciu zamierzonych celów. Motywujący i inspirujący zespół w każdej sytuacji, bez względu na napotkane problemy, w oparciu o uwydatnianie mocnych stron, wzajemny szacunek i osiąganie wyników. Świadomy siły pracy zespołowej i dobrych stosunków w pracy opartej na zaufaniu i zrozumieniu. Dążący do podnoszenia…więcej

Symptomy porażkiplTestWarez 2016
Test Manager z doświadczeniem technicznym we wszystkich fazach dostarczania projektu. Skupiony na osiągnięciu zamierzonych celów. Motywujący i inspirujący zespół w każdej sytuacji, bez względu na napotkane problemy, w oparciu o uwydatnianie mocnych stron, wzajemny szacunek i osiąganie wyników. Świadomy siły pracy zespołowej i dobrych stosunków w pracy opartej na zaufaniu i zrozumieniu. Dążący do podnoszenia…więcej

Dlaczego nie powinniśmy zapominać o metodologii Waterfall?plTestWarez 2015
Test Manager z doświadczeniem technicznym we wszystkich fazach dostarczania projektu. Skupiony na osiągnięciu zamierzonych celów. Motywujący i inspirujący zespół w każdej sytuacji, bez względu na napotkane problemy, w oparciu o uwydatnianie mocnych stron, wzajemny szacunek i osiąganie wyników. Świadomy siły pracy zespołowej i dobrych stosunków w pracy opartej na zaufaniu i zrozumieniu. Dążący do podnoszenia…więcej

Tagged under:

Program konferencji

TwitterFacebookLinkedInGoogle+