QA z perspektywy biznesu – jak zarabiać na testowaniu

Prelegent: Jarosław Szewczuk
Wykład kieruję do tych, którzy zarabiają na testowaniu – od testerów do przedsiębiorców. Opowiem jak widzę testy (QA) z perspektywy biznesu. Od kilkunastu lat rozwijam swoje firmy – wcześniej skupiałem się głównie wokół testów, obecnie QA to ważny element procesu wytwórczego, istotnym punkt oferty usług komercyjnych jak i działań wewnątrzfirmowych obejmujących dostarczanie usług i rozwiązań technologicznych dla biznesu. Poruszę temat budowania oferty, kompletowania zespołów i zarządzania ludźmi, rozwijania kompetencji a także adaptowania się do rynku – zarówno po stronie potrzeb klientów jak i pracowników. Opowiem też, jak na testy patrzy otoczenie IT i biznesowe.
W swojej prelekcji chciałbym odwołać się do własnych doświadczeń i obserwacji rynku a także zasygnalizować subiektywne zdanie na temat przyszłości branży testowej.


Tagged under:

Program konferencji

TwitterFacebookLinkedInGoogle+