Piotr Wójtowicz

Tester z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem, obecnie specjalizuje się w testowaniu aplikacji do planowania sieci światłowodowych. Pełni rolę konsultanta w zakresie testów oraz konfiguracji urządzeń stosowanych w sieciach optycznych.
W przeszłości związany z testami aplikacji typu Network Management System oraz z testami i konfiguracją urządzeń sieciowych.
Zdobywał doświadczenie w projektach prowadzonych metodami zwinnymi i Watefall. Zwolennik automatyzacji testów, ale nie za wszelka cenę.
Obecnie próbuje pogodzić rolę testera z organizowaniem pracy zespołu testowego w firmie ADVA Optical Networking.
Poza pracą lubi spędzać czas uprawiając sporty wytrzymałościowo-siłowe (np. treningi przekrojowe, ergowiosła).

„Przypadek Testowy” a „Kliencki Przypadek Użycia”plTestWarez 2017
Tester z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem, obecnie specjalizuje się w testowaniu aplikacji do planowania sieci światłowodowych. Pełni rolę konsultanta w zakresie testów oraz konfiguracji urządzeń stosowanych w sieciach optycznych. W przeszłości związany z testami aplikacji typu Network Management System oraz z testami i konfiguracją urządzeń sieciowych. Zdobywał doświadczenie w projektach prowadzonych metodami zwinnymi i Watefall. Zwolennik…więcej

Tester oprogramowania czy inżynier? Może da radę być obydwomaplTestWarez 2016
Tester z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem, obecnie specjalizuje się w testowaniu aplikacji do planowania sieci światłowodowych. Pełni rolę konsultanta w zakresie testów oraz konfiguracji urządzeń stosowanych w sieciach optycznych. W przeszłości związany z testami aplikacji typu Network Management System oraz z testami i konfiguracją urządzeń sieciowych. Zdobywał doświadczenie w projektach prowadzonych metodami zwinnymi i Watefall. Zwolennik…więcej

Tagged under:

Program konferencji

TwitterFacebookLinkedInGoogle+