Piotr Wawrzyniak

Doktorant na Uniwersytecie Jagiellońskim specjalizujący się testowaniu oprogramowania opartego o testy mutacyjne. W swoim dorobku ma wystąpienie na Konferencji Academia Industry Software Quality & Testing summit (AISTQ) 2016 Izrael Beer Sheva oraz na TestWarez 2016 w Karpaczu o tytule: Testowanie mutacyjne w praktycznych procesach deweloperskich oraz publikację w Schedae Informaticae: Mutation Churn Model.
Zawodowo architekt i programista platformy do handlu na giełdzie wspartej automatami giełdowymi. Członek SJSI.

Mutacyjne testowanie oprogramowania w aspekcie Test Driven DevelopmentplTestWarez 2017
Doktorant na Uniwersytecie Jagiellońskim specjalizujący się testowaniu oprogramowania opartego o testy mutacyjne. W swoim dorobku ma wystąpienie na Konferencji Academia Industry Software Quality & Testing summit (AISTQ) 2016 Izrael Beer Sheva oraz na TestWarez 2016 w Karpaczu o tytule: Testowanie mutacyjne w praktycznych procesach deweloperskich oraz publikację w Schedae Informaticae: Mutation Churn Model. Zawodowo architekt…więcej

Testowanie mutacyjne w praktycznych procesach deweloperskichplTestWarez 2016
Doktorant na Uniwersytecie Jagiellońskim specjalizujący się testowaniu oprogramowania opartego o testy mutacyjne. W swoim dorobku ma wystąpienie na Konferencji Academia Industry Software Quality & Testing summit (AISTQ) 2016 Izrael Beer Sheva oraz na TestWarez 2016 w Karpaczu o tytule: Testowanie mutacyjne w praktycznych procesach deweloperskich oraz publikację w Schedae Informaticae: Mutation Churn Model. Zawodowo architekt…więcej

Tagged under:

Program konferencji

TwitterFacebookLinkedInGoogle+