Piotr Wawrzyniak

Doktorant na Uniwersytecie Jagiellońskim specjalizujący się testowaniu oprogramowania opartego o testy mutacyjne. W swoim dorobku ma wystąpienie na Konferencji Academia Industry Software Quality & Testing summit (AISTQ) 2016 Izrael Beer Sheva oraz na TestWarez 2016 w Karpaczu o tytule: Testowanie mutacyjne w praktycznych procesach deweloperskich oraz publikację w Schedae Informaticae: Mutation Churn Model.
Zawodowo architekt i programista platformy do handlu na giełdzie wspartej automatami giełdowymi. Członek SJSI.

Mutacyjne testowanie oprogramowania w aspekcie Test Driven DevelopmentplTestWarez 2017
Test Driven Development opiera się na tworzeniu oprogramowania w sposób iteracyjny, gdzie test jest kluczowym elementem procesu. Tworzenie oprogramowania w tej metodyce podnosi naszą pewność odnośnie jakości kodu oraz tego, że testy go lepiej pokrywają. Niestety ta technika przerzuca odpowiedzialność za jakość kodu na testy. Jedną z odpowiedzi na ten problem mogą być techniki testowania…więcej

Testowanie mutacyjne w praktycznych procesach deweloperskichplTestWarez 2016
Na początek celem wstępu i przypomnienia wprowadzona zostanie wraz z objaśnieniem definicja testowania jednostkowego. Następnie przejdziemy do przedstawienia czym testowanie mutacyjne właściwie jest oraz jaka jest jego relacja z wcześniej zdefiniowany testowanie jednostkowym. W dalszej części wykładu zagłębimy sięw praktyczne zastosowanie testowania mutacyjnego, przede wszystkim jako automatyczny process weryfikacji poprawności testów oraz jako narzędzie do predykcji ilości błędów w projekcie. Wskażemy także…więcej

Tagged under:

Program konferencji

TwitterFacebookLinkedInGoogle+