Piotr Pawluk

Piotr Pawluk – starszy specjalista, zajmujący się testami wydajnościowymi, w jednej z największych na świecie firm farmaceutycznych. Koordynuje działanie polskiej części zespołu GPAT – Global Performance and Automation Testing.
W ostatnich dziesięciu  latach świadczył usługę „Testy wydajnościowe” w około stu projektach dotyczących niemal wszystkich obszarów działalności firmy: od „walidowanych” aplikacji nadzorujących bezpieczeństwo leków, poprzez systemy HR, do projektów „agile” prowadzonych na potrzeby działów marketingu.

Requirements for Performance TestingenTestWarez 2017
Piotr Pawluk – starszy specjalista, zajmujący się testami wydajnościowymi, w jednej z największych na świecie firm farmaceutycznych. Koordynuje działanie polskiej części zespołu GPAT – Global Performance and Automation Testing. W ostatnich dziesięciu  latach świadczył usługę „Testy wydajnościowe” w około stu projektach dotyczących niemal wszystkich obszarów działalności firmy: od „walidowanych” aplikacji nadzorujących bezpieczeństwo leków, poprzez systemy…więcej

Czy płacić za czas czy za efekt? Model współpracy pomiędzy dostawcą a klientem w kontekście automatyzacji testówplTestWarez 2017
Piotr Pawluk – starszy specjalista, zajmujący się testami wydajnościowymi, w jednej z największych na świecie firm farmaceutycznych. Koordynuje działanie polskiej części zespołu GPAT – Global Performance and Automation Testing. W ostatnich dziesięciu  latach świadczył usługę „Testy wydajnościowe” w około stu projektach dotyczących niemal wszystkich obszarów działalności firmy: od „walidowanych” aplikacji nadzorujących bezpieczeństwo leków, poprzez systemy…więcej

Tagged under:

Program konferencji

TwitterFacebookLinkedInGoogle+