Piotr Pawluk

Piotr Pawluk – starszy specjalista, zajmujący się testami wydajnościowymi, w jednej z największych na świecie firm farmaceutycznych. Koordynuje działanie polskiej części zespołu GPAT – Global Performance and Automation Testing.
W ostatnich dziesięciu  latach świadczył usługę „Testy wydajnościowe” w około stu projektach dotyczących niemal wszystkich obszarów działalności firmy: od „walidowanych” aplikacji nadzorujących bezpieczeństwo leków, poprzez systemy HR, do projektów „agile” prowadzonych na potrzeby działów marketingu.

Requirements for Performance TestingenTestWarez 2017
Prelegent: Piotr Pawluk Performance tests are not the easiest kind of tests. And they become more difficult, when you haven’t requirements. And projects sometimes forgot about nonfunctional requirements. How Performance tester can help in such situation? In my presentation I’m presenting techniques, which I’m using – when project needs performance testing, and comes to my…więcej

Czy płacić za czas czy za efekt? Model współpracy pomiędzy dostawcą a klientem w kontekście automatyzacji testówplTestWarez 2017
Problem możemy rozpatrywać z dwóch różnych perspektyw: Z perspektywy organizacji, która używa rozwiązań informatycznych i potrzebuje je testować – ale tworzenie ich oraz testowanie nie jest jej głównym biznesem. W związku z tym korzysta z usług organizacji się tym zajmującej. Z perspektywy organizacji świadczącej usługi informatyczne, w tym testowania oprogramowania. Możemy sobie wyobrazić wiele modeli…więcej

Tagged under:

Program konferencji

TwitterFacebookLinkedInGoogle+