Paulina Łotoczko

Nauczycielka dyplomowana języka polskiego i angielskiego ze specjalizacją filmoznawczą. Laureatka Nagrody Prezydenta Wrocławia za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, z imponującym dorobkiem zawodowym. Organizatorka licznych konkursów językowych i literackich o zasięgu pozaszkolnym. Autorka „Programu rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów” oraz programu „Jak skutecznie przygotować uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty?”. Koordynatorka wielu inicjatyw angażujących społeczność uczniowską, m.in. „Szkoła dbająca o bezpieczeństwo”, „Przerwa pełna atrakcji”, Dolnośląski Festiwal Nauki. Opiekunka praktykantów i nauczycieli stażystów, która chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem w zakresie nowatorskich metod nauczania i innowacji pedagogicznych. Pasjonatka przeglądów filmowych kina europejskiego i ping ponga.

Program konferencji

TwitterFacebookLinkedInGoogle+