Mutacyjne testowanie oprogramowania w aspekcie Test Driven Development


Prelegent: Michał Mnich

Prelegent: Piotr Wawrzyniak
Test Driven Development opiera się na tworzeniu oprogramowania w sposób iteracyjny, gdzie test jest kluczowym elementem procesu. Tworzenie oprogramowania w tej metodyce podnosi naszą pewność odnośnie jakości kodu oraz tego, że testy go lepiej pokrywają.
Niestety ta technika przerzuca odpowiedzialność za jakość kodu na testy. Jedną z odpowiedzi na ten problem mogą być techniki testowania mutacyjnego. Proponujemy zatem usprawnienie techniki TDD o testowanie mutacyjne (TDD+M).
Wykażemy na podstawie eksperymentu porównującego TDD z TDD+M wpływ testów mutacyjnych na technikę Test Driven Development oraz pokażemy ogólne wrażenia zespołu programistów biorących udział w eksperymencie.
Pokażemy także na konkretnych przykładach, że testowanie mutacyjne to nie tylko poprawa jakości testów, ale także dobre narzędzie do wychwytywania błędów czy słabości projektowych (numerycznych, algorytmicznych oraz ideowych), co może dawać nam pewnego rodzaju zautomatyzowaną alternatywę dla code review.


Tagged under:

Program konferencji

TwitterFacebookLinkedInGoogle+