Michał Mnich

Asystent naukowo-dydaktyczny oraz doktorant na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzący badania związane z mutacyjnym testowaniem oprogramowania. W swoim dorobku ma wystąpienie na Konferencji TestWarez 2016 Karpacz, wystąpienie na Konferencji Academia Industry Software Quality & Testing summit (AISTQ) 2016 Izrael Beer Sheva Mutation churn model, publikację w Schedae Informaticae: Mutation Churn Model, publikacje w PFK: Matematyczne i komputerowe modelowanie aktywności źrenicy na podstawie sygnałów elektrofizjologicznych i EEG w mózgu szczura, Testowanie mutacyjne w praktycznych procesach deweloperskich. Projektant i programista algorytmów automatycznie realizujących strategie giełdowe, GPW Independent Software Vendor, Członek SJSI.

Mutacyjne testowanie oprogramowania w aspekcie Test Driven DevelopmentplTestWarez 2017
Test Driven Development opiera się na tworzeniu oprogramowania w sposób iteracyjny, gdzie test jest kluczowym elementem procesu. Tworzenie oprogramowania w tej metodyce podnosi naszą pewność odnośnie jakości kodu oraz tego, że testy go lepiej pokrywają. Niestety ta technika przerzuca odpowiedzialność za jakość kodu na testy. Jedną z odpowiedzi na ten problem mogą być techniki testowania…więcej

Testowanie mutacyjne w praktycznych procesach deweloperskichplTestWarez 2016
Na początek celem wstępu i przypomnienia wprowadzona zostanie wraz z objaśnieniem definicja testowania jednostkowego. Następnie przejdziemy do przedstawienia czym testowanie mutacyjne właściwie jest oraz jaka jest jego relacja z wcześniej zdefiniowany testowanie jednostkowym. W dalszej części wykładu zagłębimy sięw praktyczne zastosowanie testowania mutacyjnego, przede wszystkim jako automatyczny process weryfikacji poprawności testów oraz jako narzędzie do predykcji ilości błędów w projekcie. Wskażemy także…więcej

Tagged under:

Program konferencji

TwitterFacebookLinkedInGoogle+