Michał Mnich

Asystent naukowo-dydaktyczny oraz doktorant na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzący badania związane z mutacyjnym testowaniem oprogramowania. W swoim dorobku ma wystąpienie na Konferencji TestWarez 2016 Karpacz, wystąpienie na Konferencji Academia Industry Software Quality & Testing summit (AISTQ) 2016 Izrael Beer Sheva Mutation churn model, publikację w Schedae Informaticae: Mutation Churn Model, publikacje w PFK: Matematyczne i komputerowe modelowanie aktywności źrenicy na podstawie sygnałów elektrofizjologicznych i EEG w mózgu szczura, Testowanie mutacyjne w praktycznych procesach deweloperskich. Projektant i programista algorytmów automatycznie realizujących strategie giełdowe, GPW Independent Software Vendor, Członek SJSI.

Mutacyjne testowanie oprogramowania w aspekcie Test Driven DevelopmentplTestWarez 2017
Asystent naukowo-dydaktyczny oraz doktorant na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzący badania związane z mutacyjnym testowaniem oprogramowania. W swoim dorobku ma wystąpienie na Konferencji TestWarez 2016 Karpacz, wystąpienie na Konferencji Academia Industry Software Quality & Testing summit (AISTQ) 2016 Izrael Beer Sheva Mutation churn model, publikację w Schedae Informaticae: Mutation Churn Model, publikacje w PFK: Matematyczne i komputerowe…więcej

Testowanie mutacyjne w praktycznych procesach deweloperskichplTestWarez 2016
Asystent naukowo-dydaktyczny oraz doktorant na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzący badania związane z mutacyjnym testowaniem oprogramowania. W swoim dorobku ma wystąpienie na Konferencji TestWarez 2016 Karpacz, wystąpienie na Konferencji Academia Industry Software Quality & Testing summit (AISTQ) 2016 Izrael Beer Sheva Mutation churn model, publikację w Schedae Informaticae: Mutation Churn Model, publikacje w PFK: Matematyczne i komputerowe…więcej

Tagged under:

Program konferencji

TwitterFacebookLinkedInGoogle+