Joanna Kwaśniewska

Specjalistka w zakresie stymulowania kreatywności i metody twórczego rozwiązywania problemów (CPS), psycholog, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu SWPS. Zarówno w Polsce, jak i za granicą od lat prowadzi szkolenia, wykłady, coaching i treningi twórczego myślenia, wspierając osoby zajmujące się kreatywnością w biznesie. Autorka programu wspomagania twórczości Co ma piernik do wiatraka? a także licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych o tej tematyce.

 

  • Kwaśniewska, J. i Nęcka, E. (2004). Perception of the climate for creativity in the workplace: The role of the level in the organization and gender. Creativity and Innovation Management, 2, vol 13
  • Kwaśniewska, J. (2005). Klimat dla twórczości i zachowania twórcze – determinanty i wzajemne związki. Niepublikowana praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Edwarda Nęcki.
  • Nęcka, E. i Kwaśniewska, J. (2005). Climate for creativity in Polish companies: Does a new market economy need new ideas? W: B. Jostingmeier i H.J. Boeddrich (red.), 8th European Conference on Creativity and Innovation – Conference Proceedings Book . Mainz: Deutsche Universitas Verlag
  • Kwaśniewska, J. M. i Kwiecień, A. (2007). Zachowania twórcze w organizacjach, a stanowisko, wielkość i typ własności firmy. Studia Psychologiczne, 45/3

 

Komunikacja w grupie i kreatywne rozwiązywanie problemówplTestWarez 2017
Specjalistka w zakresie stymulowania kreatywności i metody twórczego rozwiązywania problemów (CPS), psycholog, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu SWPS. Zarówno w Polsce, jak i za granicą od lat prowadzi szkolenia, wykłady, coaching i treningi twórczego myślenia, wspierając osoby zajmujące się kreatywnością w biznesie. Autorka programu wspomagania twórczości Co ma piernik do wiatraka? a także licznych artykułów naukowych i…więcej

Tagged under:

Program konferencji

TwitterFacebookLinkedInGoogle+