Jak nie budować zamków z piasku – porady w zarządzaniu backlogiem

Prelegent: Krzysztof Kołosowski

Stworzenie dobrego backlogu można z powodzeniem przyrównać do budowy zamku. Taka konstrukcja również jest podzielona na odpowiednie fazy, a każda z nich musi się wydarzyć w odpowiednim miejscu w czasie. Inaczej nasz zamek runie – niczym zbudowany z piasku.

Są cztery podstawowe etapy tworzenia backlogu/zamku:

 • Planowanie
 • Stawianie fundamentów
 • Właściwa konstrukcja
 • Nadawanie ostatnich szlifów

Każdy z nich zawiera oddzielny zestaw dobrych praktyk, z których warto korzystać we własnych projektach.

Planowanie
Zanim w ogóle zaczniemy myśleć o stworzeniu backlogu, trzeba wykonać szereg czynności, które sprawią, że dalsza praca będzie łatwiejsza. Oto akcje, które należy podjąć w odpowiedniej kolejności:

 • Wyznaczenie wizji – pozwala na ustalenie kierunku rozwoju i przedstawia szkic przyszłości
 • Stworzenie map – jest rozwinięciem wizji i weryfikuje postępy w czasie
 • Stosowanie odpowiednich tablic.

Stawianie fundamentów
Podczas tego etapu wyznaczamy założenia do pracy nad backlogiem. To w tym momencie określamy, jakie elementy będą do niego trafiać i jak mają finalnie wyglądać.
Fundamenty tworzy się poprzez dwie podstawowe akcje:

 • Odpowiednie filtrowanie – nie wszystkie elementy, które trafiają z fazy „discovery” muszą się znaleźć w ostatecznym backlogu
 • Utrzymywanie elementów backlogu DEEP (detailed, estimated, emergent, prioritized).

Właściwa konstrukcja
Na tym etapie mamy już stworzony backlog i jedyne, co nam pozostaje, to odpowiednie zarządzanie i utrzymywanie go w nienagannym stanie. Do tego przydaje się:

 • Feedback – zawsze staraj się zbierać opinie osób, które ostatecznie będą korzystały z funkcjonalności
 • Estymaty – staraj się ponownie estymować każdy z elementów, który tego wymaga
 • Szkice – opisuj w sposób zrozumiały elementy backlogu
 • Warstwy – utrzymuj odpowiednią hierarchię pomiędzy elementami

Ostatnie szlify
Ta sekcja zawiera zbiór dobrych porad, które jedynie sprawią, że dalsza praca stanie się o wiele łatwiejsza. Te dobre rady to:

 • Przeglądaj i definiuj na nowo – założenia mogą się zmieniać w czasie i dlatego backlog musi to odzwierciedlać
 • Prezentuj – najlepiej, gdy zespół widzi ciągle backlog i zawsze może do niego zajrzeć
 • Patrz ponad User Stories – wymagania to nie tylko dokumenty; czasem może to być obraz, diagram, a nawet nagranie
 • Naucz się mówić „nie” – backlog nie jest listą życzeń i nie każde żądanie klienta musi się na nim znaleźć.

Pułapki
Droga do osiągnięcia dobrego backlogu nie jest usłana różami i na każdego z nas czekają liczne pułapki:

 • Brak wartości biznesowej dla elementów backlogu
 • Kurczowe trzymanie się formułki „As a User…”
 • Brak celu – element bez określonego celu jest bezużyteczny
 • Brak ustalonych priorytetów

Dzięki zastosowaniu się do tych rad backlog przestanie być nudną koniecznością, a stanie się precyzyjnym narzędziem, które będzie funkcjonalne i pomoże zespołowi w codziennej pracy.


Tagged under:

Program konferencji

TwitterFacebookLinkedInGoogle+