Daleko od Excel’a


Prelegent: Rafał Kmiecik

Prelegent: Michał Wnuk

Prelegent: Tomasz Boryna
Jesteśmy specjalistami do spraw testów pracującymi w banku z systemem rozliczania transakcji i zarządzania papierami wartościowymi – Calypso. Duża ilość danych oraz szeroka funkcjonalność używanej aplikacji wymaga integracji z wieloma innymi systemami. Jest to wyzwanie dla zespołów zajmujących się rozwojem Calypso, ponieważ nowe zmiany wiążą się nie tylko z usprawnieniami zgłaszanymi przez użytkowników, ale również wymogami prawnymi, obostrzeniami instytucji międzynarodowych, zmianami w standardach przekazywania danych oraz modyfikacjami interfejsów. Wymaga to od nas odpowiedzialnego planowania, przygotowania, organizacji i zarządzania testami oraz zaangażowania osób z biznesu, którzy znają najlepiej konkretne obszary naszego systemu rozliczeniowego.

Naszą przygodę z testowaniem zaczęliśmy od Excel’a, jako narzędzia do zarządzania testowaniem, a to gdzie jesteśmy teraz, usłyszycie podczas prezentacji.

Plan prezentacji:

 1. Zespół testowy w organizacji.
 2. Organizacja testów regresyjnych
   1. plan aktywności zespołu testowego
   2. obszary szczególnej koncentracji
   3. zasoby testujące określone rynki/sfery systemu
   4. informacje/instrukcje dla nowych testerów z biznesu
   5. zestawy testów przypisane do obszarów, rynków oraz osób oraz punkty kontaktu w zewnętrznych systemach,
   6. zarządzanie testami w Jira Xray i błędami (Raportowanie błędów.
   7. Retrospektywa.
 3. Narzędzia wspomagające
   1. (Upewnienie czy narzędzia monitorujące oraz wykorzystywane do generowania transakcji działają (RTT i TradeCannon))
   2. dostępy do systemów frontofisowych (sterowniki) i interfejsy.
 4. Specjalny nadzór/piecza po wydaniu
   1. zarządzanie defektami, które nie były krytyczne i wynikały z błędów w innych systemach
   2. aktualizacja przypadków testowych oraz narzędzi, a także archiwizacja danych.
 5. Kierunki rozwoju, wyzwania (automatyzacja).

 


Tagged under:

Program konferencji

TwitterFacebookLinkedInGoogle+