Daleko od Excel’a


Prelegent: Rafał Kmiecik

Prelegent: Michał Wnuk

Prelegent: Tomasz Boryna
Jesteśmy specjalistami do spraw testów pracującymi w banku z systemem rozliczania transakcji i zarządzania papierami wartościowymi – Calypso. Duża ilość danych oraz szeroka funkcjonalność używanej aplikacji wymaga integracji z wieloma innymi systemami. Jest to wyzwanie dla zespołów zajmujących się rozwojem Calypso, ponieważ nowe zmiany wiążą się nie tylko z usprawnieniami zgłaszanymi przez użytkowników, ale również wymogami prawnymi, obostrzeniami instytucji międzynarodowych, zmianami w standardach przekazywania danych oraz modyfikacjami interfejsów. Wymaga to od nas odpowiedzialnego planowania, przygotowania, organizacji i zarządzania testami oraz zaangażowania osób z biznesu, którzy znają najlepiej konkretne obszary naszego systemu rozliczeniowego.

Naszą przygodę z testowaniem zaczęliśmy od Excel’a, jako narzędzia do zarządzania testowaniem, a to gdzie jesteśmy teraz, usłyszycie podczas prezentacji.

Plan prezentacji:

  1. Zespół testowy w organizacji.
  2. Organizacja testów regresyjnych
      1. plan aktywności zespołu testowego
      2. obszary szczególnej koncentracji
      3. zasoby testujące określone rynki/sfery systemu
      4. informacje/instrukcje dla nowych testerów z biznesu
      5. zestawy testów przypisane do obszarów, rynków oraz osób oraz punkty kontaktu w zewnętrznych systemach,
      6. zarządzanie testami w Jira Xray i błędami (Raportowanie błędów.
      7. Retrospektywa.
  3. Narzędzia wspomagające
      1. (Upewnienie czy narzędzia monitorujące oraz wykorzystywane do generowania transakcji działają (RTT i TradeCannon))
      2. dostępy do systemów frontofisowych (sterowniki) i interfejsy.
  4. Specjalny nadzór/piecza po wydaniu
      1. zarządzanie defektami, które nie były krytyczne i wynikały z błędów w innych systemach
      2. aktualizacja przypadków testowych oraz narzędzi, a także archiwizacja danych.
  5. Kierunki rozwoju, wyzwania (automatyzacja).

 


Tagged under:

Program konferencji

TwitterFacebookLinkedInGoogle+