Czym kierować się przy wyborze frameworka do testów?

Prelegent: Piotr Januszek
Prezentacja ma na celu przedstawić różne czynniki wpływające na wybór frameworka, dostosowanego do potrzeb danego projektu. Pierwszym analizowanym czynnikiem są cechy samego frameworka oraz wynikające z nich wady i zalety. Przejdziemy przez analizę systemu, który będziemy testować sprawdzając, dlaczego niektóre frameworki nadają się bardziej od innych. Zastanowimy się, w jaki sposób tak dobrać narzędzie, aby zespół – zarówno QA jak i deweloperzy – nie widzieli w pisaniu testów kary, ale raczej ogromną korzyść, która zwiększy jakość produktu. Sprawdzimy, jak wyglądają koszty migracji istniejących testów w wypadku, gdy mamy starsze narzędzie i chcemy wykorzystać jego części w nowym frameworku. Każdy przeanalizowany czynnik zostanie poparty faktyczną sytuacją wziętą z doświadczenia, oraz wytłumaczeniem dlaczego dany czynnik jest istotny i jak pominięcie go wpływa na przyszłość frameworku. Po wykonaniu wszystkich analiz zobaczymy, jak wybór frameworka wygląda w praktyce (w oparciu o przykłady z różnych firm i jak ten wybór się dla nich skończył).
Uczestnicy po wysłuchaniu prezentacji powinni być w stanie przeprowadzić podobną analizę we własnym projekcie i zobaczyć czy oraz jakie zmiany warto zastosować wśród ich własnej automatyzacji.

Tagged under:

Program konferencji

TwitterFacebookLinkedInGoogle+