Co dobry tester powinien umieć i czego go uczyć


Prelegent: Adam Roman

Prelegent: Lucjan Stapp
Chcielibyśmy przedstawić wyniki kilku ankiet przeprowadzonych w tym roku wśród testerów i kierowników testów (jedna krajowa, dwie międzynarodowe) i wspólnie z uczestnikami panelu zastanowić się, czego powinno się uczyć osoby pragnące rozwijać swoją karierę w obszarze inżynierii jakości oprogramowania. Mamy w Polsce kilka uczelni wyższych, które – głównie na studiach podyplomowych – uczą przyszłych testerów. Wraz z menedżerami średniego i wyższego szczebla chcielibyśmy się zastanowić, jakich kwalifikacji od swoich pracowników oni oczekują i czy rynek usług edukacyjnych jest w stanie te oczekiwania spełnić.

Tagged under:

Program konferencji

TwitterFacebookLinkedInGoogle+