Category Archives: TW2015

Zbigniew Moćkun

Zbigniew Mockun, Head of Quality Assurance at Cognifide. He has 11 years of experience in software quality areas. Zbyszek has experience with both large corporations (like e.g. Motorola) and specialized companies. During this time, he has participated in various projects, testing solutions in different branches, such as telecommunications, finance or medicine. He has 11 years…

Czytaj więcej

Łukasz Burczak

Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. Obecnie pracuje jako konsultant w firmie ForProgress, w której zajmuje się automatyzacją testów. W codziennej pracy wykorzystuje narzędzia do automatyzacji testów wydajnościowych oraz funkcjonalnych wiodących dostawców, jak i open source. Bardzo chętnie poznaje nowe narzędzia oraz podejścia do testowania. Posiada certyfikat Foundation Certificate in Software Testing.

Czytaj więcej

Jarosław Hryszko

Kierownik projektów badawczych z obszaru zapewnienia jakości w tworzeniu oprogramowania. Praktyk, którego zainteresowania naukowe skupiają się wokół problemów związanych z jakością kodu i sposobów ich eliminacji. Ekspert fundacji Po.Int. Od 2012 roku jako członek zespołu badawczego Politechniki Wrocławskiej prowadzi badania nad stosowaniem mechanizmów sztucznej inteligencji w celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości systemów informatycznych. Autor i…

Czytaj więcej

Prelegenci 2015

Dorothy Graham Jakub Chabik Richard Taylor Michał Kujałowicz Radosław Smilgin David Evans Marta Firlej Remigiusz Dudek Wiktor Żołnowski Andy Brandt Anna Jankowiak Adam Roman Paweł Noga Monika Lichota-Cywińska Łukasz Jasiński Łukasz Pietrucha Jędrzej Osiński Kamila Kupidura Tomasz Wierzchowski Daniel Dec Aleksandra Pirek Aleksandra Sasin Matthias Rasking Tomasz Osojca Krzysztof Słysz Natalia Krawczyk Jaroslaw Hryszko Tomasz…

Czytaj więcej

Przyszłość ma na imię Mobile – testowanie i automatyzacja testów aplikacji mobilnych (Android)

Obecnie coraz więcej firm decyduje się na wytwarzanie oprogramowania z uwzględnieniem urządzeń mobilnych. To podejście wiąże się z wyzwaniem zapewnienia projektom możliwie jak najlepszej jakości. Dlatego wiedza odnośnie tajników testowania aplikacji mobilnych może już wkrótce przydać się niemal każdemu testerowi. W swojej prezentacji postaram się poruszyć następujące zagadnienia: Specyfika testowania aplikacji mobilnych, czyli testy inne niż wszystkie…

Czytaj więcej

Automatyzacja narzędziami open source nie musi być trudna

Komercyjne narzędzia służące do automatyzacji testów funkcjonalnych posiadają wiele możliwych zastosowań w różnych środowiskach, opcji działania i zazwyczaj kilkadziesiąt różnych konfiguracji pozwalających na dostosowanie ich do potrzeb testerów czy testowanego systemu. Alternatywne rozwiązania open source są narzędziami bardziej celowanymi pod rozwiązanie konkretnego problemu, z którym spotkał się jego twórca a zwłaszcza działania na jednym wybranym…

Czytaj więcej

Regulamin Konkursu Testwarez 2015

1.KONKURS 1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych z siedzibą w Warszawie, ul. Poznańska 16 lok. 4, wpisane do Rejestru stowarzyszeń Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000175199, zwane dalej Organizatorem. 1.2 Celem konkursu jest promowanie wiedzy na temat zagadnień związanych z testowaniem.…

Czytaj więcej

Konkurs TW2015

Zadanie 1. ISTQB. Wymień tytuły wszystkich oficjalnie opublikowanych sylabusów ISTQB z ich podziałem na poziomy trudności? Zadanie 2. SMS – Szatańska Maszyna Stanowa. Testem w maszynie stanowej nazywamy każdą ścieżkę biegnącą – zgodnie z kierunkiem strzałek – od stanu początkowego (na rysunku lewy górny) do stanu końcowego (na rysunku prawy dolny). Długość ścieżki to liczba…

Czytaj więcej

Program konferencji

TwitterFacebookLinkedInGoogle+