Call for Papers – Testwarez 2017

Tegoroczna konferencja Testwarez 2017 zbliża się wielkimi krokami.

Przypominamy, że w dniach 15-17 listopada w Toruniu po raz dwunasty będziemy mieli okazję do stworzenia platformy wymiany doświadczeń oraz upowszechniania wiedzy związanej z obszarem testowania i zapewnieniem jakości.

Chcecie wystąpić i zaprezentować swoje spostrzeżenia, podzielić się wiedzą czy stworzyć przestrzeń do dyskusji?

Serdecznie zapraszamy Was do dołączenia do grona prelegentów Testwarez 2017!

Jak już pamiętacie, tegoroczne hasło przewodnie konferencji to: „Complexity” – liczymy na Waszą pomysłowość.

 

Wyślij swoje zgłoszenie:

https://easychair.org/conferences/?conf=tw2017

 

Aby dodać zgłoszenie, pamiętaj najpierw o utworzeniu konta na stronie Easy Chair.

Preferowana tematyka:

 • Projektowanie, automatyzacja, utrzymanie i optymalizacja testów
 • Zarządzanie jakością, testami, zespołem i ryzykiem
 • Metodyki, techniki, dobre praktyki
 • Testy bezpieczeństwa i niefunkcjonalne (wydajności, niezawodności, użyteczności itp.)
 • Testy systemów specyficznych (web, mobile, embedded, hardware, gry itp.)
 • Testowanie w chmurze i/lub jako serwis
 • CI / CD / DevOps
 • Testowanie statyczne i analiza statystyczna
 • Testowanie a biznes, startup, biznes testowy
 • Rozwój testera, certyfikacja

 

Jeśli chcecie zaprezentować pomysły niezwiązane bezpośrednio z proponowanymi tematami, zachęcamy Was do ich zgłaszania. Jeśli nas zainteresują, uwzględnimy je w tegorocznej agendzie.

 

Wasze prace zostaną ocenione przez Radę Programową:

 • Przewodniczący: Adam Roman – Uniwersytet Jagielloński / SJSI
 • Sekretarz: Aleksandra Mokrzycka – Uniwersytet SWPS / SJSI
 • Karolina Zmitrowicz –  freelance IT consultant / SJSI
 • Sebastian Małyska – Genesys Telecommunication Laboratories / SJSI
 • Tomasz Bonior – Joivy
 • Dariusz Drezno – Dredar

 

Forma wystąpień

Wystąpienia przewidziane są w następujących formach:

 • Prezentacja – czas trwania 45 minut
 • Seminarium (Tutorial) – czas trwania 90 minut
 • Warsztat (krótki) – czas trwania 240 minut
 • Warsztat (długi) – czas trwania 480 minut
 • Panel dyskusyjny (krótki) – czas trwania 45 minut
 • Panel dyskusyjny (długi) – czas trwania 90 minut
 • Lightning talk – czas trwania 5 -10 min*

*Lightning talk to wystąpienie mające na celu zwrócenie uwagi na określony temat/problem w krótki, zwarty sposób. Pozwala na efektywną wymianę idei pomiędzy prelegentami. Ostateczny moment na zgłoszenie chęci wystąpienia w formie lightning talk mija 10 minut przed rozpoczęciem sesji lightning talk. Osoby zabierające głos w takich sesjach nie mają statusu prelegenta.

 • w każdej formie wystąpienia należy uwzględnić czas na podsumowanie i ewentualne pytania od uczestników.
 • w przypadku form wystąpień opierających się na prezentacjach, prosimy o dostosowanie rozmiaru prezentacji i dodatkowych materiałów multimedialnych do czasu przewidzianego na wystąpienie.
 • do prezentacji można załączyć dodatkowe elektroniczne materiały uzupełniające, które zostaną umieszczone wśród materiałów konferencyjnych oraz na stronach konferencji do pobrania.
 • w przypadku wystąpień wymagających zaangażowania i pracy własnej uczestników, prosimy o wskazanie materiałów, które należy przesłać uczestnikom przed rozpoczęciem konferencji.
 • jeśli do efektywnej pracy w ramach wystąpień (np. warsztatów) wymagany jest własny sprzęt, prosimy o przekazanie wymagań sprzętowych/programowych, byśmy mogli poinformować uczestników o wymaganiach prelegenta.

 

Prelegenci proszeni są o przygotowania artykułu opartego na swojej prelekcji, o objętości 4-10 stron w formacie A4. Artykuły zostaną opublikowane w formie materiałów pokonferencyjnych w magazynie tematycznym.

Harmonogram

 • od 10 maja 2017 do 31 lipca 2017 – zgłaszanie abstraktów wystąpień za pomocą Easy Chair
 • do 15 sierpnia – powiadomienie o przyjęciu / odrzuceniu / koniecznych poprawkach wystąpienia
 • do 30 września 2017 – przesłanie wystąpienia (pełnej prezentacji)

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

 • dane osobowe i kontaktowe prelegenta
 • rozszerzony abstrakt planowanego wystąpienia, zawierający opis podstawowych tez i podejmowanego w wystąpieniu zakresu
 • słowa kluczowe

Uwagi dodatkowe:

 • prelegenci uzyskują prawo do bezpłatnego uczestnictwa w całej konferencji (włącznie z imprezą integracyjną) oraz pokrycie kosztów noclegu prelegenta w pokoju dwuosobowym w wybranym przez organizatora hotelu. Zwykle jest to hotel, w którym odbywa się konferencja.
 • przesłanie prac oznacza jednocześnie nadanie im licencji CC-BY (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/)
 • wystąpienia będą nagrywane i zostaną udostępnione on-line po konferencji. Prelegenci wyrażają zgodę na udostępnienie nagrania przez Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych. Prelegenci wyrażają również zgodę na użycie przez SJSI fotografii prelegenta oraz dokumentacji (w tym fotograficznej) wystąpienia prelegenta celem promocji wydarzenia. Zasady wykorzystania wizerunku są szczegółowo określone w umowie zawieranej pomiędzy organizatorami a prelegentem.  

Program konferencji

TwitterFacebookLinkedInGoogle+