Asseco ATA Studio – automatyzacja testów end-to-end


Prelegent: Mirosław Olszowy

Prelegent: Katarzyna Rupar
Prezentacja ma na celu przedstawienie narzędzia do automatyzacji testów ATA Studio stworzonego przez Asseco. Omówimy problemy, jakie napotkaliśmy na swojej drodze do automatyzacji testów i wyjaśnimy, dlaczego zdecydowaliśmy się na budowę własnego frameworka, pomimo możliwości zakupu narzędzi komercyjnych. Przedstawimy podstawowe założenia koncepcyjne ATA Studio i funkcjonalności modułów wchodzących w jego skład. Opiszemy rozwój narzędzia na przestrzeni projektów. Przeanalizujemy jego mocne strony i ograniczenia. Podzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem w zarządzaniu testami automatycznymi w złożonych projektach informatycznych.

Tagged under:

Program konferencji

TwitterFacebookLinkedInGoogle+