Asertywność w pracy testera, czyli jak zgłaszać błędy by nie dać się zjeść

Prelegent: Artur Król

Rola testera wymaga, oprócz kompetencji technicznych, również wysokich kompetencji interpersonalnych. Zadania testera automatycznie pozycjonują taką osobę w swoistej opozycji do reszty zespołu. Zespół ciężko pracuje i jest dumny ze swojego dzieła, a tester przychodzi i wytyka dziury w całym, dodając zespołowi – i tak już pracującego pod presją – dodatkowe obciążenie i wymogi. Bardzo łatwo jest w tej sytuacji ulec tendencji do strzelania do posłańca i traktowania testera jako intruza lub czarnej owcy zespołu. To zaś może nakręcać spiralę niechęci. Testerzy odczuwając odrzucenie przez zespół, mogą chcieć tym bardziej pokazać, że to oni mają rację.

Aby uniknąć takich sytuacji, dobrzy testerzy powinni opanować umiejętność sprawnego przekazywania informacji zwrotnych. Takie informacje, jeśli zostaną odpowiednio „podane”, mogą być dużo mniej konfliktogenne i dużo łatwiejsze do przyjęcia. Nigdy zapewne nie będą miłe, ale mogą być bardziej „strawne”. Warsztat będzie więc przedstawiał metody sprawnego udzielania takich informacji zwrotnych, m.in. techniki „kanapki” czy SPINKA.

Drugą istotną umiejętnością miękką w pracy testerów jest umiejętność asertywnego zgłaszania swoich uwag, tak by nie ulec presji zespołu i móc wykonywać swoją pracę nawet wtedy, gdy tymczasowo wydaje się ona stać w konflikcie do reszty grupy.

Trzecią – lepsza kontrola nad własnymi stanami emocjonalnymi, tak aby nie ulegać pokusie zaogniania napiętej sytuacji.

Na koniec przyjrzymy się krótko tematyce zachowań dominacji i uległości oraz tego, jak nieumiejętne korzystanie z tych zachowań może napędzać konflikt, a świadome i celowe – znacząco go redukować i zwiększać szanse na udaną, komfortową współpracę testerów z pozostałymi członkami zespołu.

Wszystkie elementy warsztatu trenowane będą również praktycznie, tak aby uczestnicy zakończyli proces nie tylko teoretycznie, wiedząc, co powinni robić, ale również gotowi do wdrożenia nowych umiejętności w codziennym życiu.

Tagged under:

Program konferencji

TwitterFacebookLinkedInGoogle+