Adam Roman

Informatyk, pracownik naukowy w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Trener i wykładowca przedmiotów związanych z testowaniem i zapewnianiem jakości. Współtwórca i kierownik studiów podyplomowych „Testowanie oprogramowania” na UJ. Jako członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego brał udział w pracach nad międzynarodową normą ISO 29119 – Software Testing Standard.

Certyfikowany inżynier jakości oprogramowania (ASQ CSQE – American Society for Quality – Certified Software Quality Engineer) oraz tester (ISTQB Full Advanced Level).

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych (w tym prac z zakresu testowania oprogramowania), podręcznika „Testowanie i jakość oprogramowania. Modele, techniki, narzędzia” (PWN) oraz artykułów w prasie branżowej (magazyn CIO, Computerworld, Programista, Software Developer’s Journal).

Zwolennik myślenia racjonalnego, krytycznego i systemowego.

Co dobry tester powinien umieć i czego go uczyćplTestWarez 2017
Chcielibyśmy przedstawić wyniki kilku ankiet przeprowadzonych w tym roku wśród testerów i kierowników testów (jedna krajowa, dwie międzynarodowe) i wspólnie z uczestnikami panelu zastanowić się, czego powinno się uczyć osoby pragnące rozwijać swoją karierę w obszarze inżynierii jakości oprogramowania. Mamy w Polsce kilka uczelni wyższych, które – głównie na studiach podyplomowych – uczą przyszłych testerów.…więcej

Narzędzia metodologiczne w pracy testeraplTestWarez 2016
Prezentacja omawia dwanaście użytecznych reguł metodologicznych. Część z nich związana jest bezpośrednio z pracą testera bądź kierownika testów, część jest bardziej ogólna, ale w szczególności – i to pokażę podczas prezentacji – może mie zastosowanie w inżynierii jakości. Znajomość tych reguł pozwala na efektywniejszą i bardziej świadomą pracę oraz rozwój osobisty testera. Poziom prezentacji jest…więcej

Testy dwóch róż – czyli Lancasterowie i Yorkowie poznają psychologię testowaniaplTestWarez 2015
Wystąpienie złożone będzie z 3 zasadniczych części. W części pierwszej omówię kilka mechanizmów psychologicznych o  niezwykle silnych implikacjach praktycznych dla pracy testerów. Pokażę z jakich zasad psychologicznych (!) wynika efektywność formalnych technik projektowania testów. Postaram się również uzasadnić empirycznie, dlaczego tak ważne jest porozumiewanie się z klientem w języku biznesu. Zobaczymy również dlaczego jedną z…więcej

Tagged under:

Program konferencji

TwitterFacebookLinkedInGoogle+