Adam Dziuba

Pasjonat nowych technologii, certyfikowany tester oraz specjalista inżynierii wymagań. Przez kilkanaście lat związany z branżą telekomunikacyjną i teleinformatyczną jako sales i product manager, wdrażając zaawansowane usługi u klientów korporacyjnych. Od 2016 roku współpracuje z TestArmy Group S.A., zajmując się zapewnieniem jakości oprogramowania w międzynarodowych projektach.

Pozazawodowo zaangażowany w rozwój karate tradycyjnego na Dolnym Śląsku, certyfikowany instruktor i trener. Czynnie wspiera swoim doświadczeniem organizacje non-profit krzewiące wartości budo. Współorganizator i koordynator projektów sportowych promujących The World Games 2017. Aktualnie również odpowiedzialny za koordynację współpracy ze sponsorami podczas konferencji Testwarez 2017.

Program konferencji

TwitterFacebookLinkedInGoogle+